Jdi na obsah Jdi na menu
 

Výroční členská schůze 23.ledna 2015

24. 1. 2015

Zápis
z Výroční členské schůze SSK Dolní Lomná
konané dne 23. 1. 2015


Účastníci jednání: Lasota M., Martynek M., Mohyla M., Stonavský M., Czepczor Z., Červenka J., Čáp J., Szkandera M., Kresač O, Kresač L., Kaniok V., Sikora M., Rathouský O., Friedl M., Sikora M.
Jednání řídil:    Lasota M. – předseda

Program:

1) Zpráva předsedy o činnosti SSK v roce 2014

2) Výroční zpráva o hospodaření SSK za rok 2014

3) Plán aktivit a úkolů v roce 2015

4) Různé

5) Volba členů Rady SSK

6) Volba předsedy SSK členy Rady SSK

7) Diskuze

8) Závěr     

ad1) Ve zkratce:
- v roce 2014 jsme uskutečnili všechny akce, které jsme naplánovali
- 21. 2. 2014 byla výročka, na které jsme přijali tři nové členy (Littner,
                   Hlinecký, Sřelecký)
- 17. 5. 2014 jsme poprvé v historii SSK uskutečnili šerpu
- 13. 9. 2014 jsme zorganizovali výšlap s našimi polovičkami. Od 1. 3. 2014
                   máme nové internetové stránky

ad2) SSK skončilo rok 2014 se zůstatkem 39 585,-Kč


ad3)
Schválený plán akcí na rok 2015 je přiložen zvlášť v souboru (změny žlutě
                   podbarveny)
- bylo schváleno „Výjezdní zasedání členů SSK“ turistický zájezd ve dnech
                  11. – 13. 9. 2015. Maximální částka na tuto akci z rozpočtu SSK je
                  10 000,- Kč
- byl schválen „Výšlap s našima polovičkami“ s krycím názvem „Vo dvojici
                  ku opici“ ve dne 26. 9. 2015. Maximální částka na tuto akci z rozpočtu SSK je 5 000,- Kč                       
                 

ad4)
- byl schválen nákup 15 treningových (červených) hokejových dresů
- do SSK byli přijatí noví členové: Pavel Szczerba a Michal Brtus
- SSK dostalo od Obce na činnost v roce 2015 částku 15000 Kč.
- obec zakoupila čerpadlo na zalívání ledu

ad5)
členy Rady SSK byli pro další období zvoleni:
Martin Lasota
Marian Martynek
Martin Szkandera

ad6)
členové Rady SSK pro další období zvolili předsedou SSK Martina Lasotu a 1. místopředsedou Mariana Martynka.

ad7)
Diskuze byla opět plodná a velmi hlasitá

ad8)
Lasota M. poděkoval všem za činnost v roce 2014, za znovuzvolení celé Rady a přání ať rok 2015 je pro SSK minimálně tak úspěšný jak roky předcházející.Zpracoval : Lasota Martin